• Auditories mediambientals per millorar la qualitat interna dels edificis...
Calidad Medioambiental
Ibérica, s.a.

C. Montserrat de Casanovas, 173
08032 Barcelona
Tel. (+34) 93.358.55.95
Fax. (+34) 93.358.52.15
anna@cmaiberica.com

En l´actualitat s´admet que aquells ambients que no disposin de ventilació natural i que estiguin tancats (per obtenir un major rendiment del aire condicionat) arriben a ser zones d´exposició a contaminants. Entre ells es troben oficines, edificis públics, escoles, hospitals, transports, ....

Els síndromes que es relacionen amb una deficient qualitat de l´aire en l´interior d´un edifici són: mal de cap, marejos, nausees, irritació de mucoses, ...

C.M.A. disposa d´un equip tècnic especialitzat en efectuar auditories de la Qualitat Mediambiental Interna, del qual l´objectiu principal és determinar el nivell de contaminació microbiològica, estimar la concentració de contaminants químics, mesurar contaminants físics, ... existents a l´interior dels edificis, i aportar, quan sigui necessari, mesures correctores per l´eradicació dels possibles problemes observats en virtut dels resultats obtinguts.