Calidad Medioambiental
Ibérica, s.a.

C. Montserrat de Casanovas, 173
08032 Barcelona
Tel. (+34) 93.358.55.95
Fax. (+34) 93.358.52.15
anna@cmaiberica.com

C.M.A. és una empresa dedicada a l´anàlisi i control de la Qualitat Mediambiental interna dels edificis, sigui la seva utilització: comercial, sanitària, alimentaria, etc...

C.M.A és una empresa constituida al 1992.

Donat que actualment la legislació referent a la C.A.I ( Qualitat de l´Aire a l´interior dels Edificis ) és cada cop més exigent, l´objectiu de CMA és la prestació de serveis, auditories  i solucions per tal de satisfer la normativa i aconseguir un ambient confortablle als llocs de treball.

Aquesta raó, és la que ens motiva a dirigir-nos a vostè, per presentar-li la nostra empresa, amb confiança de poder contribuir als seus objectius, de forma determinant.

Podran veure que els nostres serveis abarquen tots els aspecte  relacionats amb la CAI:

- Auditories ( Estudi de la instal-lació, medició paràmetres físics, químics i biològics , estudis de vetilació, sorolls, etc.)

- Solucions ( Netejes de conductes , desinfeccíon, modificacions de les instal-lacions, etc.)


En conseqüència, ens serà gratificant tenir l´oportunitat d´atendre qualsevol consulta o ampliació de la present, que desitgin formular-nos.

Agraint-los per endavant la seva atenció, desitgem aprofitar l´ocasió per saludar-los molt atentament