UNE 171340- Validació i qualificació de sales d´ambient controlat en hospitals

Aquesta norma UNE és vigent des del gener d´aquest any 2012. Té com a objectiu establir  uns principis fonamentals de control a les sales d´ambient controlat d´un hospital ( quiròfans, habitacions d´infecciosos, habitacions d´inmunodeprimits, etc...) sistematitzant el procediment i marcant :

- Els criteris d´aplicació.

- La metodologia d´assaig per a cadascún dels paràmetres a mesurar

- Els criteris de valoració.

- La seva periodicitat.