Fotografies
Consisteix en...
Podem realitzar desinfeccions d´unitats climatitzadores, conductes d´aire condicionat i tota mena d´ambients que presentin contaminació microbiològica.

Es realitzaran anàlisis microbiològics per tal d´identificar els posssibles microorganismes.

S’aplica el producte idoni i la dosis adequada per a cada situació.


Posteriorment es realitzem un altra vegada els anàlisis microbiològics per comprovar l’efectivitat del tractament

Tots els productes utilitzats en els tractaments de neteja i desinfecció segueixen les normes de seguretat a les quals obliga la llei, i els desinfectants es troben en el registre de Desinfectants aptes en salut pública. Els desinfectants per via aèria que utilitzem figuren en la llista positiva Registre de Plaguicidas, de l´àrea de Sanitat Ambiental del Ministeri de Sanitat i Consum

(www.msc.es). Les fitxes tècniques i de seguretat dels productes estan a la disposició dels nostres clients.

Documentació (descarregar)