Fotografies
Consisteix en...
El Control Integral de plagues inclou la utilització de tots els medis físics i químics per eliminar el problema d’insectes i mantenir-los sota control.
Això implica, conèixer la biologia del insecte i la instal•lació que s´hagi de tractar.
Localitzem el problema, el controlem  i l’eliminem.
Però sobre tot fugim de les aplicacions prefixades quan aquestes no són necessàries, i per això, realitzem una monitorització continuada per saber quan i com tenim que intervenir.

Documentació (descarregar)