Fotografies
Consisteix en...
Les cuines industrials disposen d´un sistema d´extracció disenyat per evaquar el fum, els vapors i els olors. Els vapors extraits, contenen una gran concentració de greix que forma una capa que recubreix les superfícies per on pasen. Aquest greix acumulat es altament inflamable, sent el tram de conducte adequat per fer que el foc es propaguipel mateix (efecte ximeneia), responsable de gran part dels incendis produits en els edificis.

La neteja i la higienització periòdica de les campanes, conductes i extractors es una operació indispensable per acomseguir:

ð    Evitar riscos d´incendi.

ð    Evitar riscos de contaminació alimentaria.

ð    Evitar fums i olors.

ð    Major rentabilitat (estalvi en manteniment, reparacions i increment del rendiment del sistema).

ð     Millor imatge del establiment.

Documentació (descarregar)