Fotografies
Consisteix en...
Sector Industrial:
La contaminació per olors esta causada per l’emissió a l’atmosfera compostos constituïts per centres de gran densitat d’electrons, tals com:

- Compostos orgànics volàtils (dissolvents)
- Compostos nitrogenats (aminas,...)
- Compostos de sofre (ácid sulfhídric,...)
- Altres.
Aquests compostos emets a concentracions baixes, provoquen molèsties a la població que viu als voltants del focus d’emissió de dites substàncies.
El neutralizant d´olors AIRONAUT es utilizat como una solució. Diluït en aigua es micronitza sobre la font d’olor. La fina boirina de AiroNaut captura les matèries orgàniques o gases en l’ambient, eliminant el seu olor.
El tractament de l’espai o zones productores d’olors, s’efectua mediant una instal•lació especialment dissenyada per a cada cas, estant equipada amb els elements precisos per regular la intervenció dels mateixos de forma temporitzada o continua, així com automàtica o manual.
Aquesta tecnologia especialment recomanada per la seva aplicació en sectors industrials com:
- Tractament d’aigües.
- Abocadors.
- Plantes de triatge de residus.
- Plantes de compostatge.
- Escorxadors.
- Granges.
- Fabriques de pinsos.
- Adoberes.
- Altres.

Sector domèstic o similar:
 Un altre dels nostres productes de gran expansió és AireLimp, es tracta d’un producte diferent dels que podem trobar actualment al mercat, com poden ser els ambientadors o els que disfressen els olors més usuals.
La funció bàsica d’aquest producte és la d’eliminar els olors desagradables que podem trobar en l’ambient, ja sigui en el menjar, escombraries, vestimenta, tabac, calçat, fosses sèptiques, WC, animals, etc.
Els ambients més recomanats per aquest producte poden ser des de un cotxe fins a una residencia de la 3ª edat, així com hospitals, oficines, lavabos, hotels, clíniques veterinàries i qualsevol altre lloc el qual el seu ambient es vegi afectat per mal olor.

Documentació (descarregar)
CMA-Ficha Comercial Gelactiv SHK.pdf
Arxiu Acrobat PDF