Fotografies
Videos
Consisteix en...
La validació de quirófans es basa en la valoració d´una sèrie de paràmetres definits a la norma UNE 171340., recomanacions de INSALUD, norma UNE100713 y en la ITC.

Paràmetres a valorar:
- Estructura del quiròfan.
- Estructura àrea quirúrgica.
- Sistema de climatització.
- Renovacions / hora.
- Càlcul sobrepresió.
- Validació filtres absoluts (junta i superfície).
- Control ambiental microbiològic.
- Clasificació del quiròfan.

 En funció dels resultats es podrá determinar si en l´interior del quiròfan hi ha una correcta Qualitat Ambiental per realitzar les tasques corresponents.

Documentació (descarregar)