Fotografies
Consisteix en...
MANTENIMENT CABINES (1)

 

Es necessari disposar, per a cada Cabina, d’una fitxa de manteniment i control situada en lloc visible, a la que es reflectiran les modificacions realitzades, la seva  periodicitat i les operacions de manteniment:, que seran les següents:

  • Model i referència
  • Data de control
  • Hores de funcionament
  • Pressió de treball en mm. de c.d.a.
  • Velocitat d’aire en m/ s
  • Test D.O.P.
  • Data de substitució de filtre HEPA
  • Data de substitució del prefiltre
  • Data de la propera revisió recomanada

No es recomanable traslladar les cabines una vegada instal·lades i verificades, ja que allò podria provocar fissures en la continuïtat del segell estanc del filtre i provocar fuites d’aire no tractat. En cas de trasllat, es necessari efectuar un nou Test D.O.P. de control de fuites

(1)  Font: NTP 233: Cabinas de Seguridad Biológica

Documentació (descarregar)