Fotografies
Consisteix en...
Segons la norma UNE 171330 – 2 , els ambients interiors de tot tipus nous en, instal·lacions i edificacions poden aconseguir la Certificació de la qualitat Ambiental Interior d´un edifici.


C.M.A disposa de técnics acreditats per realitzar les inspeccions i posteriorment  AENOR actua com a verificador independent i dóna el certificat corresponent.


Aquest certificat es basa en la medició d´uns paràmetres mínims: temperatura, humitat, co, co2, bacteris, fongs i particules … i si els resultats es troben dins d´uns límits establerts, es dóna el certificat que garanteix una bona CAI.

Documentació (descarregar)